Jawatankuasa Pelaburan

Tuan Syed Fadil
Tuan Haji Azidi