Visi, Misi Dan Nilai

Menjadi institusi waqaf korporat terulung di peringkat global. 

Melestarikan institusi waqaf melalui kemampanan sumber, pelaburan berimpak tinggi dan memperkukuh sosio-ekonomi ummah. 

Kemampanan Sumber Pelaburan Yang Efisyen Pemerkasaan Tadbir Urus Kepelbagaian Manfaat